historylab.cz

Metodika k digitální dílně pro práci s historickými prameny

HistoryLab nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení.

→ Pokračovat na obsah
 1. Promýšlet dějepis v 21. století
 2. Učebnice a historické vzdělávání pro 21. století
  1. Proměna cílů historického vzdělávání v čase nových médií
  2. Význam vizuální komunikace v učebnicích dějepisu
  3. Potenciál učebnic k rozvoji historického myšlení na příkladu holocaustu
 3. Aplikace pro práci s prameny historylab.cz
  1. Návod k použití aplikace pro práci s prameny
  2. Vývoj aplikace, popis vzdělávacího prostředí a funkcí
 4. Průběh a výstupy testování aplikace myhistorylab.cz
  1. Testování podzim 2016
  2. Hlavní výsledky a jejich interpretace
  3. Celkové zhodnocení
 5. Jak inovovat učebnice dějepisu pro 21. století?
 6. Tiráž
<