Tiráž

 

Promýšlet dějepis v 21. století

Digitální aplikace pro práci s prameny historylab.cz

 


Text vznikl v rámci projektu Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny (TD03000063) podpořeného TA ČR

 

 

Editor: Jaroslav Najbert

Autoři: Kamil Činátl, Hana Havlůjová, Karina Hoření, Jaroslav Najbert, Andrea Průchová, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka, Terezie Vávrová

Redakce: Anna Macourková

Grafický návrh: Jiří Maha a Vanda Miškechová  

Zlom: Michaela Veselá

Vydal Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017

Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

www.ustrcr.cz

 

ISBN 978-80-87912-85-0

<