Kapitola 2 - Kamil Činátl, Jiří Maha, Čeněk Pýcha

Aplikace pro práci s prameny historylab.cz

Následující kapitola je návodem pro uživatele HistoryLabu.cz a přináší popis digitálního vzdělávacího prostředí a jeho funkcí.

Digitální dílnu pro práci s prameny jsme vyvíjeli jako jednoduché a přehledné online prostředí, jehož ovládání si rychle osvojí běžný uživatel široce rozšířených technologií a softwarů. Učitelům doporučujeme, aby se s uspořádáním HistoryLabu.cz seznámili před tím, než konkrétní cvičení využijí ve třídě. Postup práce s prameny je přehledný, připomíná listování v sešitě. Digitální nástroje jsou ovladatelné intuitivně a pro případ nejasností je navíc doplňuje stručná nápověda.

Žáci by měli nejprve pracovat s jednoduššími typy cvičení, které jsou založeny na popisu jednoho pramene – historické fotografie. Postupně mohou přecházet k náročnějším typům, jež jsou založeny na kompozici pramenů, využívají větší počet digitálních nástrojů a vyžadují od žáků složitější úkony. V rámci testování aplikace jsme ověřovali, zda se efektivita výuky v digitálního prostředí zvyšuje, pokud žáci s HistoryLabem.cz pracují opakovaně. Výsledky tento předpoklad jasně potvrdily (kapitola 3 – Průběh a výstupy testování aplikace historylab.cz). Doporučujeme proto učitelům, aby interakci s prameny v digitální dílně do výuky zapojovali pravidelně, neboť opakovaná zkušenost v dlouhodobé perspektivě zefektivňuje výuku a podporuje rozvoj dovedností spojených s analýzou a interpretací pramenů.

<