Kapitola 3 — Karina Hoření, Vojtěch Ripka

Průběh a výstupy testování aplikace myhistorylab.cz

V této kapitole shrnujeme metody a výstupy dvojího navazujícího testování aplikace Historylab na podzim 2016 a v období jaro/podzim 2017. Obojí testování zjišťovalo funkčnost cvičení – technické parametry jednotlivých cvičení a funkčnost uživatelského prostředí, ale především funkčnost didaktických postupů v jednotlivých cvičeních a vzdělávací cíle aplikace. Testování proběhlo ve smíšeném designu. Využili jsme několik typů dotazníků pro žáky a učitele, dále jsme sbírali data o uživatelském chování v aplikaci a shromáždili jsme též samotná vyplněná cvičení. Testování bylo zakončeno sérií focus groups s pilotujícími učiteli. V následujícím textu tak postupně popíšeme metodologii a design obou testování včetně problémů, které testování provázely. Shrneme výsledky dotazníků a focus groups. Dále se zastavíme u interpretačního rámce, který je určen mimo jiné vztahem testovací skupiny jako specifického vzorku všech učitelů dějepisu v ČR a ukážeme, nakolik se testovací skupina od celku učitelů pravděpodobně liší. Závěrem shrneme hlavní výsledky testování a své zkušenosti z něj.

<